Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Và...

Vẫn chỉ là nắng thôi
vay mượn lại của mùa hè vừa cũ
tô thêm chút sắc vàng 
nắng dịu dàng
nắng nồng nàn
nắng thốt nhiên trở lên quyến rũ
đẻ ra muôn vạn bài thơ
mùa thu

Vẫn chỉ là nỗi buồn muôn đời cũ
sơn phết thêm chút màu nhớ
nhớ bồi hồi
nhớ rã rời
nhớ khô quắt một làn môi

bài thơ ra đời
( bài thơ sống được vài phút thôi )

Không có nhận xét nào: