Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Giải bùa yêu

Đợi đêm trăng náu trăng già
ngắt trộm lấy dúm lá đa cuội ngồi
lừa lọc chẳng của riêng ai
giấu vào vạt áo một vài dối gian

Xin đời  một mảnh hồng nhan

ngọt ngào ma mị ghen tuông con người
nâng niu gìn giữ xanh tươi
phong sương mấy độ vàng phai mấy mùa


Nhặt lên một khúc tì bà
giọng cười ai oán hồn ma thất tình
gói gém vào mảnh khăn hồng
đem ủ cho tới tàn đông não nề

Hứng giọt nước mắt hồ ly
giọt nào trong suốt bấy khi lòng lành
khum tay khép ngón chân thành
câu kinh khấn dụ gập ghềnh đường xa

Mấy vị ấy mang trộn hòa
sao vàng hạ thổ đợi ba trăm ngày
bùa yêu hóa giải tức thì
sạch sanh quên hết những gì muốn quên

( Mô phật.... vô phương cứu chữa !!! )