Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Máng cỏ

Khoác
công - dung - ngôn - hạnh
mẹ dạy đi theo chồng
của hồi môn lưng vốn
e dè từng bước chân

Đội
tứ đức - tam tòng
lời mẹ chồng dạy dỗ
vợ, nàng dâu thảo hiền
mát mặt cả hai họ

Hàm thiếc cùng yên gỗ
thêm móng đóng bàn chân
cúi đầu trong máng cỏ
đôi mắt ướt thật buồn !

Không có nhận xét nào: