Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Lại lan man !

Nếu bỗng nhiên biến mất tiêu một ngày
Một ngày như mọi ngày chẳng có gì đặc biệt
làm sao mà biết được
sẽ ra sao 
nếu bỗng dưng biến mất cả một ngày

Sẽ giải thích sao đây
khi chẳng may mất một ngày trong quá khứ
mà chẳng may hơn nữa
lại chính là ngày ta được sinh ra
vậy ai đang là ...ta

Nếu hẳn nhiên ngày hôm nay chưa qua
và hình như ngày hôm nay cũng chưa bao giờ đến
thì sẽ hiểu thế nào đây khi ngày mai còn chếnh choáng
rượu uống đâu mà say
người hẹn chưa kịp gặp
vết son này của ai

Nếu mất đi một ngày
một ngày của ngày mai
ta sẽ thờ ơ hay vội vàng hối tiếc
cái gì đến sẽ đến
người có đi tìm ta không nếu lỡ mất đi đúng cái ngày....

Điều gì sẽ xảy ra 

hay chỉ như gẫy một cái móng tay !!!