Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Phí hoài

Mất công trời đổ mưa rào
váy em quá ngắn
giày cao 
chân dài

Nắng xiên mấy độ phí hoài
mát da thịt bởi
kính dày 
ô che

Dịu dàng 
em với dạ thưa

Lời người
gió độc
rớt lùa sau lưng

Nghiêng vai
về chốn tận cùng
tắm trăng thoát tục mở vùng an nhiên !