Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Mặt nạ

Sơn son thiếp vàng che thân gỗ mục
Áo quần che lõa thể hình hài
Biết lấy gì che tâm hồn khuyết tật
Lấy gì che những vết sẹo trần ai

Mượn mặt nạ để dối gian thiên hạ
Mượn tiếng cười bôi xóa niềm đau
Mượn men rượu nhuộm hồng tươi đôi má
Tự họa chân dung bằng những nét không màu

Không có nhận xét nào: