Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

Nắng ơi !

Đừng nhạt nữa

nắng ơi !

ta sợ sẽ hồ nghi nắng chưa hề có thật

ngang ngạnh cố dằn lòng thầm nhắc

nước mắt không chảy từ tim 

hoàng hôn buông thăm thẳm lặng im

đóng chặt cánh cửa để ngỡ mình còn đang chờ đợi

tự mình huyễn hoặc

tự mình gian dối

sau cánh cửa kia se sẽ tiếng bước chân

sau cánh cửa kia vời vợi ánh mắt tìm

vẫn biết sau cánh cửa chỉ một vùng nắng nhạt 

.......

Ta không thể buộc mình nghĩ khác

bởi giọt nước mắt nào cũng đều chảy từ tim