Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Ừ!...

Ừ!...
nếu em là tuyết
anh có dám nắm lấy em thật chặt
dù buốt lạnh thấu xương

Ừ !...
nếu em là lửa
anh có dám nắm lấy em thật chặt
dù biết lắm tai ương

Ừ!...
nếu em là độc dược
anh có dám thử không
dù biết là cái chết

Ừ!...
em không biết
em sẽ là gì
khi vỏ thị bị xé nát tan

Ừ!...

hay
không ?


Không có nhận xét nào: