Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Nợ

Còn phải sống vì đời chưa hết nợ
biết mai có còn nên cứ cố vay thêm
vay chút nhớ chưa hình hài chưa kịp đặt tên
vay chút buồn cuối chiều phai nắng tắt

Còn phải sống vì nợ chưa trả hết
em nợ anh anh lại nợ người ta
ai cũng thiếu nên chẳng có ai thừa
cứ mỗi ngày nợ chất chồng thêm nợ

Cánh chuồn ớt vay từ thời quá khứ
đến bây giờ còn chấp chới ngày mưa
vết chân trần thời nhỏ dại chơi đùa
biết bao giờ mới quay về trả lại

Ngày hôm nay giữa thu vàng êm ái
cũng mắc nợ của muôn kiếp thu xưa
em mắc nợ lại của ngày hôm qua
ánh mắt anh hiền mênh mang rất lạ

Đã trót vay rồi ắt rằng em sẽ trả
trả hết thảy cùng với lãi anh ơi
cho em vay thêm nốt một lần thôi
câu yêu thương em để giành làm vốn

Ừ cứ vay cho đời thêm bề bộn
làm cái cớ em ngóng đợi ngày mai

( Nợ tình thì em sẽ nhớ và sẽ trả cả vốn lẫn lời còn nợ tiền thì ...trí nhớ em tồi lắm )