Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

!!!

hỏa táng ước muốn
thủy táng ham muốn
vùi ba tấc nhớ quên
vương vất hồn về đòi nợ
lệ nhòa đầu ngọn cỏ
vầng trăng xấp xõa khăn tang

tình không chết quá một lần !