Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Nhàn đàm ( ? )

Con voi có chui qua lỗ kim 
được không 
lỗ kim vẫn còn sao con voi
chả thấy 
người thường diễn thuyết trên truyền hình vẫn còn
nguyên đấy 
Số tiền khổng lồ của dân thất thoát ( biến mất) 
đi đâu