Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

LẺ

Gió
đến từ cùng từ một hướng
vật vã như  thế
cồn cào như thể
hòa cùng nhau vẫn trơ trọi lẻ loi
buốt lạnh
chẳng có đôi

Ta
đến từ hai nửa
quấn quýt như thế
u mê thư thể
nồng nàn
hòa cùng nhau vẫn chung một đơn côi

Chúng ta
lẻ loi và cô đơn như gió
đủ chỗ trú thêm cho một người

….
Ai là người thứ ba thì cũng vậy mà thôi !

( em , cô ấy ai là người thứ ba, hình như là  anh, là chính anh đấy )