Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Ghen

Lân đầu tiên
trời sập
vô định một mình
muốn tắm sông dù chẳng biết bơi

Lần thứ hai
trời khóc
tìm tình địch
muốn ngồi tù bóc lịch đếm lá rơi

Lần thứ ba
xanh ngăn ngắt mây trời
muốn lau giùm "người ta " giọt nước mắt

Lần thứ ... n
nhẹ hều ... một nu cười

Không có nhận xét nào: