Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

!!!

Long lanh
long lanh
nhặt lên
ngắm nghía
giọt nước mắt chính mình
ngạc nhiên
xa lạ


Nỗi đau
chìm khuất
đến
              ......vô hình