Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

!!!

Xoe tròn hạt nắng đem phơi
giăng sợi mưa mắc giữa trời mà hong
rủ mây phiêu lạc bềnh bồng
ấp ôm ngọn gió tồng ngồng mà ru
giấu vào túi tiếng chim gù
lỡ tay rớt tiếng chuông chùa vỡ tan
...

Ôm đồm rồi lại trống không
một mình ta với mênh mông thu vàng

Không có nhận xét nào: