Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

Chiêm nghiệm ( bài cũ đăng lại )

Đằng sau một người đàn ông lạnh lùng
Là một người đàn bà khùng khùng

Đằng sau một người đàn ông tốt bụng
Là một người đàn bà bao dung

Đằng sau một người đàn ông thất tình
Là một người đàn bà khinh khỉnh

Đằng sau một người đàn ông đào hoa
Là một người đàn bà xót xa

Đằng sau một người đàn ông có chí
Là một người đàn bà hoang phí

Đằng sau một người đàn ông ở rể
Là một người đàn bà đáng nể

Đằng sau một người đàn ông chung thủy
Là một người đàn bà nghi kỵ

Đằng sau một người đàn ông anh hùng
Là một người đàn bà phục tùng

Đằng sau một người đàn ông nhu nhược
Là một người đàn bà ngỗ ngược

Đằng sau một người đàn ông học giả
Là một người đàn bà vất vả

Đằng sau một người đàn ông đa tình
Là một người đàn bà ngồi rình

Đằng sau một người đàn ông vương giả
Là một người đàn bà kẻ cả

Đằng sau người đàn ông thông minh
Là một người đàn bà vô hình

Đằng sau một người đàn ông không khỏe mạnh
Là một người đàn bà bất hạnh

Đằng sau một người đàn ông bất tài
Là một người đàn bà mệt nhoài

Đằng sau người đàn ông điên điên
Là một người đàn bà hồn nhiên

Đằng sau người đàn ông ôn hòa
Là một người đàn bà vị tha

Đằng sau một người đàn ông đàng hoàng
Là một người đàn bà dịu dàng

Đằng sau một người đàn ông thành công
Là một người đàn bà lông bông

Đằng sau một người đàn ông thất bại
Là một người đàn bà xúi dại

Đằng sau một người đàn ông giàu có
Là một người đàn bà nhăn nhó

Đằng sau một người đàn ông thành đạt
Là một người đàn bà khoái lạc

Đằng sau người đàn ông hạnh phúc
Là người đàn bà tài đức

Đằng sau người đàn ông keo kiệt

Là một người đàn bà thua thiệt

Đằng sau một người đàn ông hung dữ 
Là một người đàn bà mệt lử

Đằng sau một người đàn ông đớn hèn
Là một người đàn bà lèm bèm

Đằng sau một người đàn ông cao thượng
Là một người đàn bà sung sướng

Đằng sau mộ người đàn ông vui vẻ
Là một người đàn bà tươi trẻ

Đằng sau một người đàn ông nghiện ngập
Là một người đàn bà bầm dập

Đằng sau một người đàn ông kiên trì
Là một người đàn bà nhu mì

Đằng sau một người đàn ông ...