Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Biển ơi !

Biển còn là biển không
chỉ là biển khi cuộn trào con sóng
chỉ là biển khi thét gào lồng lộng
chỉ là biển khi giang tay ôm trọn bầu trời

Hãy gầm lên biển ơi
phá nát tan ghềnh đá
nhấn chìm vầng nắng lửa
tràn giông bão tơi bời

Đừng lặng thế biển ơi
sóng ơ hờ hấp hối
cát sõng soài chết đuối
thoi thóp cánh buồm...trái tim tôi !


Khóc đi , nếu có thể - Biển sẽ chẳng vì thế mặn thêm đâu

Không có nhận xét nào: