Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

TIỄN THU


Ta đủng đỉnh
Cớ sao thu vồi vội
Lá lìa đau bởi chưa kịp úa vàng
Thơ bỏ lửng chưa kịp hong khô nắng
Mưa nín lặng sợ miệng tiếng đa đoan

Ta chậm rãi
Tiễn thu đi một đoạn
Chú dế ngủ vùi trong lá cỏ phong sương
Thắc thỏm nay cuộn vùi quên thành kén
Dùng dằng chi níu kéo bước thời gian


Ta tiễn thu
Tiễn tuổi ương ương dở
Tiễn mùa yêu chưa kịp chuốt nồng nàn

Không có nhận xét nào: