Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thế thôi


Đừng trách gió
làm hạt mưa rớt nghiêng
thế thôi
quên
sẽ không ai là người có lỗi
đừng hỏi
để khỏi nghe nói dối
bước quay lưng bợt bạt nụ cười

Chẳng thể nào chạm cốc cùng ai
một mình nâng uống cạn
thế thôi
cay và đắng
không ai sai ai đúng
lỗi tại duy nhất cái … vỏ chai

Giọt giọt rơi
thế thôi
mặn
chẳng phải là nước mắt
cũng như mưa và rượu
chỉ đơn thuần là … chất lỏng mà thôi