Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Cá cược

Sấp ...
trăng lạnh cóng
ánh mắt buồn ma mị
gần thêm, gần thêm đi
nhân gian ấm vì một hơi thở ấm
thần Eros ngủ quên


Ngửa ...
bình minh lên
vỡ giọng cười ngạo nghễ
đùa cợt lá lìa cành
hạt niềm tin
xúc xắc gieo vào trò chơi mang tên mặt nạ


Ta sẽ đặt cược gì
khi đồng xu nhảy múa leng keng