Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016

KHOẢNG CÁCH

Có khoảng cách từ rơm đến lửa
Ngắn - như một tiếng thở dài

Có khoảng cách từ đêm đến ban mai
Hun hút sâu - phận đàn bà nông nổi

Có khoảng cách từ trái tim đến trái tim mòn mỏi
Dằng dặc nhớ - đợi giây phút ...lãng quên ...