Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

CHỢ ĐỜI

Chợ đời ai bán ai mua
bao nhiêu một tiếng cười đùa nhân gian
bao nhiêu một bể trầm luân
bao nhiêu một mớ nhọc nhằn đắng cay
Chợ đời ai trả ai vay
Vay lời ngon ngọt cho ngày an yên
trả hết ganh ghét tị hiềm
nhẹ tênh hết mọi nỗi niềm đầy vơi
Thật thà tôi ngác ngơ tôi
Không tiền dạo gót chợ đời thong dong
Yêu thương rơi rớt giữa đàng
Nhặt về cột sợi rơm vàng thành thơ