Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Lẻ tẻ

Chỉ lỏm hỏm vài chục mùa lẻ tẻ
Há chi chờ tròn chặn phía trăm năm
Chỉ là khói, là sương, là bóng xế
Mà lom hom ngóng đợi phía trăng rằm

Đời cứ rộng và ta thì cứ hẹp
Đời dâng vui - sao ta đổ mẻ buồn
Người cứ mơ về ngày vui nắng đẹp
Ta ngẫn dòng sùi sụt áng mưa tuôn

Lá biêng biếc lộc mơn mơn nòn nõn
Nhuốm vội ta cái rẻo rẻo úa vàng
Thuyền còn đợi mà sao ta lỡ hẹn
Bến trần ai mờ mịt phía xa xăm

Chỉ lỏm hỏm vài chục mùa lẻ tẻ
Được bao lâu - yêu mãi mãi thề nguyền
Gieo hy vọng đợi bao mùa chưa gặt
Bao bước lùi  - để về chốn lặng thinh