Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Chuyện tình

Biển hữu tình và trời chẳng vô tình
Xa đến thế mà gần ngay trước mắt
Đường chân trời vạch mỏng manh chia cắt 
Tưởng đến tận cùng mà chẳng thể hoà chung
Sóng cồn cào oà vỡ cuồng điên
Trời khum khum cong mình ôm mê dại
Ráng chiều đỏ ròng rớt thẳm sâu tận đáy
Đại dương xanh soi nhuộm vòm trời xanh
Ngày và đêm sóng sánh chòng chành
Vẫn bị cắt chia một đường chân trời mỏng mảnh
Đi đến tận cùng mà chẳng khi nào đến
Sóng vẫn vỡ oà trên triền đợi dâng cao
Trời vẫn khum khum vòng ôm mãi khát khao
Lằn mỏng manh chẳng thể hoà chung một
Trời gom mây đổ cơn mưa bất chợt
Sợi ngắn sợi dài sợi nhớ sợi thương
Giọt giọt ngọt ngào cùng biển mặn mênh mang
Phút giây đa tình trời giao hoà cùng biển
Đường chia cắt cũng phút giây tan biến
Cho thỏa lòng mong ước trùng phùng
Một phút giây nồng mặn đến tận cùng
Rồi lặng lẽ chia xa khi cơn mưa chợt tạnh
Mỏng manh ấy đường chân trời ngăn cách
Chuyện tình biển trời hay chuyện đôi ta