Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Nhàn đàm

Con voi có chui qua lỗ kim được không
Lỗ kim vẫn còn sao con voi chả thấy
Người thường diễn thuyết trên truyền hình vẫn còn nguyên đấy
Vậy số tiền khổng lồ của dân biến mất vì sao
Đốt đuốc đi tìm 
Đố thằng nào thấy tham nhũng ở đâu
Đảm bảo sạch như....lau !!!