Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

CHIA NỬA

Mùa yêu thì đã cạn
trái táo rớt lìa cành
một nửa ngọt nửa đắng
một nửa đỏ nửa xanh
nửa méo mó nghi hoặc
nửa mọng căng ngại ngần
nửa nào mang dối trá
nửa nào giấu ăn năn

chiều hoàng hôn hấp hối
rơi giữa bàn tay anh
lòng tin chia hai nửa
phù thủy hay thiên thần