Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

ĐỢI ĐÔNG


Đông còn mải chơi mãi đẩu đâu
để Bằng lăng còn xanh um mướt mát
em nhởn nhơ đôi chân trần trắng muốt
tóc buộc cao lạ lẫm đến nhường kia
Đông đã già rồi có biết hay chưa
gày hanh hao mờ đục màn sương trắng
Bàng không thể cháy đỏ trong cái oi oi nắng
thấp thỏm đợi vài cơn gió heo may
Đông còn mải vui và đông vẫn đương say
chếnh choáng hơi men ngu ngơ lạc lối
tôi đang đợi và tôi còn đang đợi
cầm tay người vu vơ hỏi ... lạnh không ...