Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

!!!

Tiền tiêu vèo đã hết
buồn tẻo teo mãi còn
thời gian sắp khánh kiệt
vẫn thừa thãi cô đơn
......

Hết tiền rao bán nụ cười
khuyến mại thêm cả một tôi theo cùng 
.............