Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Lẻ

Vuốt ve bằng ánh mắt
đốt cháy nụ hôn môi
tình chỉ một đêm thôi
lần đầu tiên duy nhất

vườn địa đàng hư thực

trái cấm vụng trộm trao
đổ đầy vực khát khao
xiết dây leo vấn vít
trời lăn tròn xuống dốc
mây lặn ngụp trùng khơi...

Tình chỉ một đêm thôi

đêm mai rồi ... đêm mốt
đêm nào cũng duy nhất
bão dông cuốn mịt mù

Chuyện hai ta cùng kể

ngàn đêm lẻ một đêm...

Không có nhận xét nào: