Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Giấc mơ

Nếu tất cả chỉ là giấc mơ dài
hạnh phúc
nụ cười
anh và em 
chưa từng là thật
nước mắt
nỗi buồn
của hai ta
chưa phải lựa chọn giữa được và mất
...chia đôi !

Nếu tất cả chỉ là giấc mơ thôi
anh có giật mình đánh thức em trở dậy ?
Không có nhận xét nào: