Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Giếng khơi

Và cứ thế 
đến với nhau em nhé
...
có ngày đến ắt sẽ có ngày đi
chỉ là bước chân xuôi ngược nhiều khi
đời lắm nẻo
tránh sao va vấp
...

Thế thì vậy
ta yêu nhau cho chắc
câu thề nguyền 
trăng vành vạnh ngang trời
...
ai bảo yêu sẽ chẳng có chia phôi
ai bảo trăng mãi tròn mà không khuyết
...

Cứ cãi bướng 
ta lấy nhau cho biết
ăn chung mâm cùng ở chung nhà
ngủ chung giường chung mẹ chung cha
...
ai biết được
có chung đơn li dị
...

Em ghét anh 
nên bày trò như vậy
muốn thế nào em nói rõ anh xem
...
chẳng dám đâu anh là của riêng em
thì thôi vậy ta chung nhau ... cái ví ... hí hí ...