Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Bình minh mưa

Người nhạc công ngừng
người nghe say ngủ
tiếng đàn rong chơi
qua thảo nguyên
qua núi đồi
dập dồn tung vó ngựa
ủ tia nắng mặt trời
lanh canh vài cánh gió
trở về
rơi
rơi ...
bình minh mưa
thánh thót
rung ngân
lanh tanh lanh tanh
trước hiên nhà


Không có nhận xét nào: