Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

DẠI !


Không có lửa thì làm sao có khói
Bỗng dưng hâm - Mắc bệnh loạn nhịp tim
Rung rinh hở tới tận ba bốn lá
Rõ khổ thân chưa – Bởi tại mắt ai nhìn
Không có lửa thì nhen cho thành lửa
Có lửa rồi ắt hẳn khói sẽ lên
Duyên hay nợ phải đâu trời xui khiến
Thì cứ ăn vạ, cứ bắt đền
Không có lửa thì làm sao có khói
Không có ai thì đỡ phải … thòm thèm
Không có lửa thì làm sao có khói
Không có ai thì chắc sẽ … thừa em !!!