Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Viết cho ngày hạ cháy

Trời giận đùng đùng hất tung chảo lửa
Vòm me xanh rát bỏng tiếng ve
Phượng đỏ rực đám cháy lập lòe
Con đường nhựa phừng phừng cơn sốt
Gió sợ hãi lặng thinh bỏ trốn
Mây giấu vội vàng tà váy mỏng vùa may
Đêm cộc cằn trách ngày sao quá dài
Ruộng ngửa mặt ngó cao xanh rên khe khẽ
Cóc nghiến mòn răng lào khào kể lể
Cá nude toàn phần ngửa bụng ngáp ngáp chơi
Mưa mải chơi ở đâu vậy .... mưa ơi
Về lộp độp reo cười cho dịu mềm cơn khát