Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Rỗng !

Óng ả lụa
rỗng kén tằm
rút từng sợi buốt
dùng dằng thoi đưa
dâu xanh biếc mấy cho vừa
rối bời, đứt đoạn, tơ vò 
sang canh ...

Nuột nà vóc
xác xơ tình
dọc ngang, giăng mắc, chùng chình
suông 
tênh ...

Không có nhận xét nào: