Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Nơi đón đợi một chân trời mong ước
Nơi chia xa ngàn ký ức ngọt ngào
Thì cứ đi dẫu chẳng bao giờ đến
Hạnh phúc là hành trình được chia sớt cùng nhau